BOARD OF DIRECTORS
Prof. Dr. T. Nejat VEZİROĞLU
(Miami / USA)

Honorary President

Prof. Dr. İbrahim DİNÇER
(UOIT / Canada)

President

Yrd. Doç. Dr. Güngör TUNCER
(Beykent University, Okan University, Kavram University)

Vice President

Prof. Dr. Adnan MİDİLLİ
(Recep Tayyip Erdoğan University / Turkey)

Secretary

Doç. Dr. Mehmet Suha YAZICI
(Tübitak Gebze Energy Institute / Turkey)

Treasurer

Doç. Dr. Ramazan SOLMAZ
(Bingöl University / Turkey)

Member

Prof. Dr. İnci EROĞLU
(Middle East Technical University / Turkey)

Member

Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU
(Istanbul Technical University / Turkey)

Member

Prof. Dr. Fikret KARGI
(Dokuz Eylül University / Turkey)

Member

Dr. Yüksel KAVAL
(TEKGEB AR-GE/ Turkey)

Member

Prof. Dr. Figen KADIRGAN
(Istanbul Technical University / Turkey)

Member

Doç. Dr. Can Özgür ÇOLPAN
(Dokuz Eylül University / Turkey)

Member

 

 


NATIONAL HYDROGEN ASSOCIATION