UHTEK 2017- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - ADANA
Detaylı bilgiler ilerleyen günlerde ilan edilecektir.
 
 

Kıymetli Akademisyenler, Araştırmacılar, Sanayiciler,

Bildiginiz üzere, Dünya Hidrojen Enerji Konferansı (WHEC) her iki yılda bir dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenmektedir. 

Bu konferansın 2022'de Türkiye’ de düzenlenmesini sağlamak amacıyla Hidrojen Teknolojileri Derneği, yaklaşık 3 yıldır yoğun bir şekilde gerekli çalışmaları sürdürmekteydi. 

Haziran 2016'da Zaragoza'da düzenlenen 21. Dünya Hidrojen Enerjisi Konferansı sırasında Uluslararası Hidrojen Enerjisi Ajansı'nın yönetim kurulu toplantısında yapılan oylama sonucunda, 2022 yılında Dünya Hidrojen Enerji Konferansının İstanbul'da düzenlenmesine karar verilmiştir.

Ülkemiz için son derece önemli olan bu müjdeyi siz değerli yönetim kurulu ve üyelerimizle paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bilgilerinize sunar katkı ve desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz.

Prof. Dr. İbrahim Dinçer
Hidrojen Teknolojileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 
 
HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ

DERNEĞİN AMAÇLARI:
Derneğin amacı Dernek tüzüğünde de belirtildiği üzere Hidrojen Teknolojileri konusunda bilimsel, endüstriyel ve sosyal işbirliğini sağlamak, sürdürülebilir koordinasyonu geliştirmek  ve ilgili faaliyetleri gerçekleştirmektir. Derneğin siyasi bir amacı yoktur.

DERNEĞİN ÇALIŞMA İLKELERİ:
Derneğin çalışma ilkeleri Dernek Tüzüğünde de belirtildiği üzere, Dernek; tarafsız, özerk, tüm kurum ve kuruluşlara eşit uzaklıkta, ticari ve politik amaç gütmeyen, toplum ve çevre yararı öngören, açık, gerçeklere dayalı tespit, araştırma ve değerlendirmelerle söylem ve davranışlarda bulunur.

 HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ