IHTEK 2017- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - ADANA
Detaylı bilgiye kongre web sitesinden ulaşabilirsiniz.
 
 

Kıymetli Akademisyenler, Araştırmacılar, Sanayiciler,

Hidrojen Teknolojileri Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi 15-18 Mart 2017 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi, Adana’ da başarıyla gerçekleştirilmiştir. IHTEC 2018  Uluslararası kongrenin 15-18 Mart 2018 tarihleri arasında Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesinde yapılmasına kararı alınmıştır. Amacımız Hidrojen teknolojileri konusunda bilimsel, endüstriyel ve sosyal işbirliğini sağlamak ve sürdürülebilir koordinasyonu geliştirmek; hidrojen üretimi, temizlenmesi, depolanması, uygulamaları, modellenmesi, analizi, güvenliği ve stratejileri konularında gerçekleştirilen çalışmaları ulusal düzeyde değerlendirmek; tartışmak; fikir alış verişinde bulunmak ve bu faaliyetlerin hayata geçirilmesinde aracı olmak ve öncülük yapmaktır. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantımıza katkı ve destekleriniz için teşekkür ederim. 

Saygılarımızla,

Prof. Dr. İbrahim Dinçer
Hidrojen Teknolojileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 
 

HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ