Sevgili Akademisyenler, Araştırmacılar, Sanayiciler, 

Hidrojen Teknolojileri Derneği tarafından düzenlenen dördüncü Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi 20-23 Haziran tarihleri arasında Edirne  Trakya Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. IHTEC 2019 Araştırmacılar, Bilim adamları ve Mühendisler için son gelişmeleri sunmak ve mevcut sorunları tartışmak için bir fırsat sunacaktır.

Kongrenin amacı, hidrojen teknolojileri konusunda bilimsel, endüstriyel ve sosyal işbirliğini sağlamak ve sürdürülebilir koordinasyonu geliştirmek; hidrojen üretimi, temizlenmesi, depolanması, uygulamaları, modellenmesi, analizi, güvenliği ve stratejileri konularında gerçekleştirilen çalışmaları ulusal düzeyde değerlendirmek; tartışmak; fikir alışverişinde bulunmak ve bu faaliyetlerin hayata geçirilmesinde aracı olmak ve öncülük yapmaktır.
Kongre duyurusu ekte sunulmuştur. Kongre sayfasına http://ihtec2019.org/  adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Hidrojen Teknolojileri Derneği 
Genel Sekreterliği 

 

 

HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ