Kıymetli Akademisyenler, Araştırmacılar, Sanayiciler,

Hidrojen Teknolojileri Derneği tarafından düzenlenen Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi 15-18 Mart 2018 tarihleri arasında  Alaattin Keykubat Üniversitesi, ALANYA' da başarıyla gerçekleştirilmiştir. IHTEC 2019 Uluslararası kongrenin 20-23 Haziran 2019  tarihleri arasında Edirne Trakya Üniversitesinde yapılması kararı alınmıştır. Amacımız Hidrojen teknolojileri konusunda bilimsel, endüstriyel ve sosyal işbirliğini sağlamak ve sürdürülebilir koordinasyonu geliştirmek; hidrojen üretimi, temizlenmesi, depolanması, uygulamaları, modellenmesi, analizi, güvenliği ve stratejileri konularında gerçekleştirilen çalışmaları ulusal düzeyde değerlendirmek; tartışmak; fikir alış verişinde bulunmak ve bu faaliyetlerin hayata geçirilmesinde aracı olmak ve öncülük yapmaktır. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantımıza katkı ve destekleriniz için teşekkür ederim.

Hidrojen Teknolojileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ