UHTEK 2017- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - ADANA
Detaylı bilgiye kongre web sitesinden ulaşabilirsiniz.
 
 

Kıymetli Akademisyenler, Araştırmacılar, Sanayiciler,

Hidrojen Teknolojileri Derneği tarafından düzenlenen Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi 15-18 Mart 2017 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Adana' da gerçekleştirilecektir. Kongre, bu bilimsel aktivitelerin yanında sürpriz sosyal etkinlikler de içermektedir.

Kongrenin amacı, hidrojen teknolojileri konusunda bilimsel, endüstriyel ve sosyal işbirliğini sağlamak ve sürdürülebilir koordinasyonu geliştirmek; hidrojen üretimi, temizlenmesi, depolanması, uygulamaları, modellenmesi, analizi, güvenliği ve stratejileri konularında gerçekleştirilen çalışmaları ulusal düzeyde değerlendirmek; tartışmak; fikir alış verişinde bulunmak ve bu faaliyetlerin hayata geçirilmesinde aracı olmak ve öncülük yapmaktır.

Kongre web sayfasına www.uhtek2017.org linkinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. İbrahim Dinçer
Hidrojen Teknolojileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 
 

HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ