Kıymetli Akademisyenler, Araştırmacılar, Sanayiciler,

Hidrojen Teknolojileri Derneği tarafından düzenlenen Üçüncü Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi 15-18 Mart tarihleri arasında  Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya’ da gerçekleştirilecektir. IHTEC 2017 Araştırmacılar, Bilim adamları ve Mühendisler için son gelişmeleri sunmak ve mevcut sorunları tartışmak için bir fırsat sunacaktır. Kongrenin amacı, hidrojen teknolojileri konusunda bilimsel, endüstriyel ve sosyal işbirliğini sağlamak ve sürdürülebilir koordinasyonu geliştirmek; hidrojen üretimi, temizlenmesi, depolanması, uygulamaları, modellenmesi, analizi, güvenliği ve stratejileri konularında gerçekleştirilen çalışmaları ulusal düzeyde değerlendirmek; tartışmak; fikir alışverişinde bulunmak ve bu faaliyetlerin hayata geçirilmesinde aracı olmak ve öncülük yapmaktır.

Kongre duyurusu ekte sunulmuştur. Kongre sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. İbrahim Dinçer
Hidrojen Teknolojileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

 

HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ